เกษตร Commodities22

MINDE

MINDE นำเข้าและส่งออก CO. LTD ก่อตั้งขึ้นในปี 2015, (เราเริ่มทำธุรกิจจาก 2012), ทุนจดทะเบียน 1 ล้านหยวน ลงทะเบียนในเสฉวนองค์การบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ จีน

บริษัทขอบเขตธุรกิจ: นำเข้า และส่งออกอุตสาหกรรม ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกินเห็ด ผลไม้ และผัก อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และอื่น ๆ สินค้าเกษตร และอาหาร ทั้งหมดนำเข้า และส่งออกมีจำนวน $15 ล้านปี

เนื่องหลาย